Projektbeskrivning

Gul och blå bildekor till Hellbergs Montage. Genom att använda annan dekor framhävs budskapet här företagsnamn och kontaktinformation, från små detaljer till hela fordon kan folieras för att framhäva det egentliga budskapet.