Projektbeskrivning

Fristående dubbelsidig markskylt till Statens Fastighetsverk. Skylten är både lätt att flytta tack vara att den är fristående på betongfundament och lätt att byta budskap i genom snäppramslösning.