Projektbeskrivning

Vi är glada över att få leverera graverade mässingsskyltar till Försäkringsbyrån. Försäkringsbyrån är en försäkringsförmedlare inom person- och  pensionsförsäkringar. Installationen består av två graverade mässingsskyltar, en vid entréporten och den andra vid entrén i trapphuset.