Projektbeskrivning

Installation av vepor till Stockholm Hamnar. Lång sträcka staketvepor för minska insyn på hamnområdet samt fasadvepa på Siljaterminalen för att täcka fula tillfälliga fasadinstallationer.